TLP 10 – Nya riktlinjer för truckförarutbildning

TLP 10 är framtaget i samarbete medellan Svenskt näringsliv, LO, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) och Maskinleverantörerna och utgör riktlinjer för utbildning av truckförare.

Är baserade på tidigare läroplanen TLP 2 och är uppbyggd för att följa  Arbetsmiljöverkets krav om dokumenterad utbildning för alla truckförare enl. AFS 2006:5 § 18

Riktlinjerna syfte är att skapa en grund för höjd kompetens hos truckförare med målet att;

• minska personskadorna,

• förbättra effektiviteten,

• öka säkerheten,

• sänka kostnaderna.

Våra senaste förfrågningar

 • Robert bad om offert för Utbildning & Kurser
  Önskar en offert på truckutbildning
 • Xandra bad om offert för Utbildning & Kurser
 • Marcus bad om offert för Utbildning & Kurser
 • Rasmus bad om offert för Utbildning & Kurser
 • Ljilja bad om offert för Utbildning & Kurser
  Det är två personer som vill gå på utbildning.
 • Simon bad om offert för Utbildning & Kurser
 • Hugo bad om offert för Utbildning & Kurser
 • Alfred bad om offert för Utbildning & Kurser
  Behöver ta truckkort

Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?

Anmäl ditt intresse här.