Regler och krav kring truckkort

Regler och krav kring truckkort

Trucken är den arbetsredskap som är inblandad i mest olyckor på arbetsplatser i Sverige.  Flera personer skadas varje dag i olyckor där truckar är inblandade, vältning, kollisioner, haverier samt dåligt handhavande.

Därför finns det en heldel regler kring användning av truckar. Dessa är framförallt dokumenterade i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:05.

AFS 2006:05. föreskriften innebär i korthet:

” Truckanvändningen ska undersökas och riskbedömas systematiskt. Truckar får bara användas i lämpliga miljöer, bland annat måste sikten vara tillfredställande och trucktrafiken ska vara avgränsad från gående. Lastbilsflak och liknande ska säkras innan trucken kör ut på flaket och bälte ska användas när det finns. Arbetsgivarens skriftliga tillstånd och truckförarens teoretiska och praktiska kunskaper ska vara dokumenterade. ”

Ur föreskriften Användning av truckar, AFS 2006:5:

Kunskaper och tillstånd
18 § En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert.

19 § En truckförare skall ha ett skriftligt tillstånd för att få använda truck. Tillståndet skall utfärdas av arbetsgivaren. Om truckföraren är inhyrd för att använda truck i inhyrarens verksamhet skall tillståndet istället utfärdas av inhyraren. Tillståndet skall vara personligt och upplysa om vilka typer av truckar och vilka arbetsuppgifter det gäller för.
På ett gemensamt arbetsställe skall den samordningsansvarige ha rutiner för att kontrollera att de som framför truckar har tillstånd till detta från sina
respektive arbetsgivare. Den samordningsansvarige skall även tillhandahålla den information som krävs för en säker truckanvändning på arbetsstället.

20 § Den som leder och övervakar arbetet med truckar skall ha den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att arbetet ska kunna utföras säkert.
Källa: arbetsmiljövärket.se

Våra senaste förfrågningar

 • Philip bad om offert för Utbildning & Kurser
  Jag är i behov av ett truckkort snarast. Finns det någon utbildning från er som skulle passa mig?
 • marie bad om offert för Utbildning & Kurser
  Önskar en billig och bra utbildning för min son som är 18 år. Syfte är att ha behörighet för att få ett bredare utbud av sommarjobb.
  Mvh
  Marie
 • Maria bad om offert för Utbildning & Kurser
 • Olov bad om offert för Utbildning & Kurser
 • Sanel bad om offert för Utbildning & Kurser
 • Carina bad om offert för Utbildning & Kurser
  Vi har en fiskodling i Storuman och undrar om ni kan hjälpa oss med utbildning.

  På vår odling har vi 2 traktorer: Volvo L30 och Volvo L50
  samt en Bob Cat (teleskoplastare)

  Vad krävs för att personalen ska kunna köra dessa utanför odlingsområdet?

  Skulle gärna...
 • bad om offert för Utbildning & Kurser
 • Svante bad om offert för Utbildning & Kurser
  Undrar lite om priser på truckutbildning A+B?

Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?

Anmäl ditt intresse här.