Regler och krav kring truckkort

Regler och krav kring truckkort

Trucken är den arbetsredskap som är inblandad i mest olyckor på arbetsplatser i Sverige.  Flera personer skadas varje dag i olyckor där truckar är inblandade, vältning, kollisioner, haverier samt dåligt handhavande.

Därför finns det en heldel regler kring användning av truckar. Dessa är framförallt dokumenterade i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:05.

AFS 2006:05. föreskriften innebär i korthet:

” Truckanvändningen ska undersökas och riskbedömas systematiskt. Truckar får bara användas i lämpliga miljöer, bland annat måste sikten vara tillfredställande och trucktrafiken ska vara avgränsad från gående. Lastbilsflak och liknande ska säkras innan trucken kör ut på flaket och bälte ska användas när det finns. Arbetsgivarens skriftliga tillstånd och truckförarens teoretiska och praktiska kunskaper ska vara dokumenterade. ”

Ur föreskriften Användning av truckar, AFS 2006:5:

Kunskaper och tillstånd
18 § En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert.

19 § En truckförare skall ha ett skriftligt tillstånd för att få använda truck. Tillståndet skall utfärdas av arbetsgivaren. Om truckföraren är inhyrd för att använda truck i inhyrarens verksamhet skall tillståndet istället utfärdas av inhyraren. Tillståndet skall vara personligt och upplysa om vilka typer av truckar och vilka arbetsuppgifter det gäller för.
På ett gemensamt arbetsställe skall den samordningsansvarige ha rutiner för att kontrollera att de som framför truckar har tillstånd till detta från sina
respektive arbetsgivare. Den samordningsansvarige skall även tillhandahålla den information som krävs för en säker truckanvändning på arbetsstället.

20 § Den som leder och övervakar arbetet med truckar skall ha den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att arbetet ska kunna utföras säkert.
Källa: arbetsmiljövärket.se

Våra senaste förfrågningar

 • bad om offert för Utbildning & Kurser
 • Xandra bad om offert för Utbildning & Kurser
 • Jon bad om offert för Utbildning & Kurser
  Privatperson önskar kontakt med truckutbildare angående Truckutbildning A för 1-5 personer.

  Mer information om uppdraget:
  Önskad utbildning: Truckutbildning A
  Önskad kursstart: Snarast
  Antal personer: 1-5
 • Viktor bad om offert för Utbildning & Kurser
 • Pontus bad om offert för Utbildning & Kurser
 • Matilda bad om offert för Utbildning & Kurser
 • Uran bad om offert för Utbildning & Kurser
  Hej!

  Undrar om ni har B4. Och vad kostar den.

  Med vänlig hälsning,
  Uran
 • Bilal bad om offert för Utbildning & Kurser

Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?

Anmäl ditt intresse här.