TLP 10 – Nya riktlinjer för truckförarutbildning

TLP 10 är framtaget i samarbete medellan Svenskt näringsliv, LO, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) och Maskinleverantörerna och utgör riktlinjer för utbildning av truckförare.

Är baserade på tidigare läroplanen TLP 2 och är uppbyggd för att följa  Arbetsmiljöverkets krav om dokumenterad utbildning för alla truckförare enl. AFS 2006:5 § 18

Riktlinjerna syfte är att skapa en grund för höjd kompetens hos truckförare med målet att;

• minska personskadorna,

• förbättra effektiviteten,

• öka säkerheten,

• sänka kostnaderna.

Våra senaste förfrågningar

  • simon bad om offert för Utbildning & Kurser
  • Sanel bad om offert för Utbildning & Kurser
  • Elias bad om offert för Utbildning & Kurser
  • Jennie bad om offert för Utbildning & Kurser
  • MATHILDA bad om offert för Utbildning & Kurser
  • Rebecca bad om offert för Utbildning & Kurser
  • edmond bad om offert för Utbildning & Kurser
  • Kristin bad om offert för Utbildning & Kurser
    Truckkort för 3-4 deltagare inför säsongsanställning som kyrkogårdsarbetare där kisttransport till krematorium och hantering med truck på krem ingår

Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?

Anmäl ditt intresse här.