TLP 10 – Nya riktlinjer för truckförarutbildning

TLP 10 är framtaget i samarbete medellan Svenskt näringsliv, LO, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) och Maskinleverantörerna och utgör riktlinjer för utbildning av truckförare.

Är baserade på tidigare läroplanen TLP 2 och är uppbyggd för att följa  Arbetsmiljöverkets krav om dokumenterad utbildning för alla truckförare enl. AFS 2006:5 § 18

Riktlinjerna syfte är att skapa en grund för höjd kompetens hos truckförare med målet att;

• minska personskadorna,

• förbättra effektiviteten,

• öka säkerheten,

• sänka kostnaderna.

Våra senaste förfrågningar

 • Joakim bad om offert för Utbildning & Kurser
  Önskar kontakt med truckutbildare angående Truckutbildning B för 1-5 personer.
 • Edvin bad om offert för Utbildning & Kurser
  Jag vill personligen ta A1 truckkort så snabbt som möjligt
 • bad om offert för Utbildning & Kurser
 • Filip bad om offert för Utbildning & Kurser
  Jag bor i Kristianstad och vill ta utbildningen här.
 • Anna bad om offert för Utbildning & Kurser
 • Laila bad om offert för Utbildning & Kurser
 • Joakim bad om offert för Utbildning & Kurser
 • Ingemar bad om offert för Utbildning & Kurser
  Avser 1 person

Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?

Anmäl ditt intresse här.