TLP 10 – Nya riktlinjer för truckförarutbildning

TLP 10 är framtaget i samarbete medellan Svenskt näringsliv, LO, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) och Maskinleverantörerna och utgör riktlinjer för utbildning av truckförare.

Är baserade på tidigare läroplanen TLP 2 och är uppbyggd för att följa  Arbetsmiljöverkets krav om dokumenterad utbildning för alla truckförare enl. AFS 2006:5 § 18

Riktlinjerna syfte är att skapa en grund för höjd kompetens hos truckförare med målet att;

• minska personskadorna,

• förbättra effektiviteten,

• öka säkerheten,

• sänka kostnaderna.

Våra senaste förfrågningar

  • Robert bad om offert för Utbildning & Kurser
    Önskar en offert på truckutbildning
  • Mohamed bad om offert för Utbildning & Kurser
  • Anne-lie bad om offert för Utbildning & Kurser
  • Stefan bad om offert för Utbildning & Kurser
  • Victoria bad om offert för Utbildning & Kurser
  • erik bad om offert för Utbildning & Kurser
  • bad om offert för Utbildning & Kurser
  • Phuong bad om offert för Utbildning & Kurser

Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?

Anmäl ditt intresse här.